Behöver bara leverera 90 procents pendeltågstrafik.