Det nya uppdraget i EU-kommissionen, ”att skydda den europeiska livsstilen”, både hyllas och kritiseras.Centerpartiets Fredrik Federley menar att EU bör hålla sig bort från kultur- och beteendefrågor.Kristdemokraternas Sara Skyttedal välkomnar dock det nya uppdraget och kallar Federleys kritik för ”gråtliberal”.– Det borde vara uppenbart för alla att den västerländska kulturen och de...