EU har beslutat att skicka 580 000 skyddsförkläden från det lager som finns i Sverige till Ukraina, där det råder brist, meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).