Under tisdagen upptäcktes att delar av ventilationen på Alneskolan i Bonäset, Örnsköldsviks kommun är ur funktion. Föräldrar och elever har uttryckt oro över den potentiellt ökade risken att bli smittad av covid-19, när luftflödet i skolans lokaler inte fungerar korrekt. Facket, Arbetsmiljöverket och skolan för nu en gemensam dialog hur man ska hantera och säkra elevernas undervisning.