Skyddsjakten på vargen som angripit får i Halland har stoppats tills vidare. Efter att två överklaganden inkommit kräver Förvaltningsrätten nu att Länsstyrelsen i Halland inkommer med kompletterande uppgifter för att få utföra skyddsjakten.