Från och med 1 oktober så upphör det nationella besöksförbudet på äldreboenden. Det är för många ett efterlängtad besked, men det ställer också krav på både boende och besökare.