Hushållens fortsatta höga och växande skuldsättning utgör det största hotet för svensk ekonomi, enligt Riksbanken.