Bandyklubben i Ljusdal vill slippa en hyresskuld till kommunen på 465 000 kronor. Som en orsak anges att föreningen riskerar att inte uppfylla bandyförbundets krav för att erhålla elitlicens för nästkommande säsong.