Efter morfadern Patricio Galvez månadslånga kamp:Nu är hans sju barnbarn – IS-terroristen Michael Skråmos barn – på väg att landa i Göteborg.Där kommer de att tas om hand av socialtjänsten.