Efter morfadern Patricio Galvez månadslånga kamp:Nu har han och hans sju barnbarn – IS-terroristen Michael Skråmos barn – landat i Göteborg.Där kommer de att tas om hand av socialtjänsten.