När kommunernas kostnader inom skolan ökar drivs även skolpengen till friskolorna upp – oavsett om friskolornas kostnader stigit lika mycket.