Flera regioner har sparat doser för att försäkra sig om att kunna ge även dos två av coronavaccinet, trots att Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar att man gör så. – Man har velat säkra upp att leveranserna känns trygga och säkra upp patientsäkerhetsmässigt, säger Emma Spak på SKR.