Ett kalhygge vid Haveliden i Hällevik utreds just nu av Skogsstyrelsen. Frågan är om markägaren Hällevik Hills otillåtna avverkning av bokskogen kommer att leda till åtal eller inte.