Den svårt dementa kvinnan filmades och hånades av en grupp undersköterskor på äldreboendet. En av sköterskorna skrev att hon hoppades att kvinnan fick ”pesten” och omplacerades till lokalvårdare för att sedan lämna sin tjänst. Nio månader senare har undersköterskan fått nytt jobb på ett äldreboende i stadsdelen bredvid.– Det är helt ny information för oss, säger den ansvarige...