En skoterolycka har inträffat på Sandön i Luleå skärgård.