Det varit många bränder utomhus i Skåne under torsdagen. Bränderna är spridda över ett tiotal kommuner och orsaken tros vara värmen.