Världshälsoorganisationen rekommenderar att barn ska börja använda skärmar som tidigast vid 18 månaders ålder. I den svenska läroplanen för förskolan står det att varje barn, inklusive barn som är under 18 månader, ska använda digitala verktyg.