Skolverket svarar inte rakt ut på frågan om man brutit mot lagen under arbetet med den nya läroplanen och utfrågningen av minoriteterna. Ansvarig chef för läroplanen säger att Skolverket ändå tänker utvärdera hur man gått till väga. Utvärderingen påverkar dock inte det pågående arbetet med läroplanen.