Ont om behörig personal, för lite planeringstid och bristande samverkan med skola. Det är några av problemen som Skolverket hittat i sin utvärdering av fritidshemmen.