Bilden av hur det är att ha Alzheimers gav pris till unga filmskapare under Josef filmtävling och det innebär en kvalificering till SM i ung film.