Att lära elever hur man bemöter olika åsikter med bibehållen respekt är en del av skolans demokratiska uppdrag. Ändå visar en ny rapport från Skolinspektionen att elever får träna för lite på att diskutera känsliga frågor i klassrummet.