Den ekonomiska föreningen som bildades i samband med att Luleå kommun lade ned skolan i Vitå får inte starta en friskola i Vitåskolans gamla lokaler. Skolinspektionen avslår föreningens ansökan.