Skolförvaltningen i Uppvidinge kommun tog beslut att stänga två klassrum på Älghultskolan efter kännedom om för höga halter radon. Nu ska nya tester göras och åtgärdsplan ska tas fram.