Skolbussen på väg 83 mellan Östavall och Ånge kolliderade på måndagsmorgonen med en älg. Det är begränsad framkomlighet på platsen och beräknas vara så fram till klockan 08:30 enligt Trafikverket.