En skolbuss med 20–30 barn ombord har kört av vägen och landat på sidan i ett dike.