Från vänster Viggo Jörgensen, Mingus Hansen, Lily Espita Flygare och Ruaa Abou Amer.