På Gotland skapar förslaget om att lägga ner flera landsbygdsskolor debatt. Men det finns exempel på hur en nedläggning inte bara behöver föra något dåligt med sig.