Vårdnadshavaren larmade om att eleven under lång tid utsatts för kränkande behandling – något som inte tagits på allvar.Bland annat ombads eleven hålla sig undan.Nu riktar Skolinspektionen kritik mot kommunen, rektorn och skolpersonalen.