Barn- och elevombudet vill att Eda kommun betalar en elev 60 000 kronor efter att Skolinspektionen kritiserat skolpersonal för att ha kränkt en av skolans elever vid upprepade tillfällen.