Kullenskolan i Öjebyn stänger tillfälligt då en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19.