Skostaden Varberg levererar nytillverkade skor på löpande band, men nu har en av skokedjorna öppnat ett skomakeri för att minska nykonsumtionen.