Skogsstyrelsen hanterar fortfarande den avverkningsanmälan som lämnats in rörande 72 hektar skog på Granön i Kalix skärgård. – När anmälan kom in kände vi inte till att det förekommer arter med högsta skyddsklass på ön, säger Andrew Landström på Skogsstyrelsen.