Skogsfinska organisationen FINNSAM (Finnbygder i samverkan) fyller 30 i år. Jubileumårets höstkonferens hölls i Häsinglands finnskogar i Hassela.Dit kom skogsfinnarna redan i slutet av 1500-talet.