Branden upptäcktes från ett flyg och omfattningen uppskattas till ungefär en hektar, enligt de första uppgifterna, till SOS-alarm.