Ekonomiska bidrag skulle skapa fler frivilliga avsättningar på gammal skog. Men all skog bör inte bli gammal. Forskning visar att en omsatt skog som sköts rätt är en effektivare koldioxidhållare, skriver den norrbottniske skogsägaren Roger Asplund.