Alli Klapp, docent i pedagogik, och Anders Jönsson, professor i didaktik: Det är för stort fokus på grundskolebetygen, i stället borde vi satsa på gymnasieskolan.