Efter vår rapportering om cityhandelns svårigheter att konkurrera med näthandeln har många hört av sig till oss med sina tankar och åsikter.