– Det är oroligt. Många äldre vill inte gå ut, de vågar inte, säger Sinikka Juola, boende i Skiftinge i Eskilstuna.