Under dagens tävlingar är samerna särskilt representerade på skidstadion i Östersund.