Utvecklingen inom sjöfarten med större fartyg gör att Skellefteå hamn vill expandera.