Attackerar tama och vilda djur i Stoke-on-Trent, England