Region Jämtland Härjedalen får lokala allmänna råd • Förlängs även i flera andra regioner.