Ett sms med vitt skilda åsikter om innebörden. Det är knäckfrågan när domen faller i målet där de skånska näringslivsprofilerna Dan Olofsson och Percy Nilsson står åtalade för grovt insiderbrott.