Här planeras bostäder med murar • ”Inte lika lätt att komma nära med en sprängladdning.”