Elnätet är under högt tryck. Om trycket ökar ännu mer finns det en risk att systemet kollapsar. För att förebygga problemet kan det bli så att strömmen till hushållen stängs av. – Det är en signal på att systemet inte är i balans, säger Pierre Andersson Ek, Öresundskrafts avdelningschef för elnätet.