Skanska har fått uppdraget att utföra arbeten vid bussterminalen som byggs vid Slussen i Stockholm. Det handlar om stomkompletteringsarbeten, betong- och konstruktionsarbeten i terminalen. Ordern är värd cirka 620 miljoner kronor. Skanska har sedan tidi