Elledningar på elstolpar är en av de största farorna för Skånes berguvar. Olika kraftbolag samarbetar nu med skånska ornitologer för att värna om den rödlistade ugglan. Farliga elledningar i närheten häckningsplatser plastas in i syfte att minska risken för att uvarna ska skadas eller dö.