Sedan förra veckan finns en guide för luktträning tillgänglig på 1177. Den har tagits fram av Skånes universitetssjukhus och Karolinska institutet. Nu hoppas biomedicinska analytikern Charlotte Cervin-Hoberg på Sus i Lund att fler vårdcentraler i landet ska kunna nyttja den.