I juli var Skånetrafiken uppe i samma antal resenärer som innan coronapandemin slog till.