"När pandemin kom behövde vi hitta en snabb lösning"